Cərrahiyyədə innovasiyalar və perspektivlər

Moderator: professor Elçin Ağayev

 • 14.00-14.15 “Regenerator təbabətin cərrahiyyədə yeri və perspektivləri” , Azərbaycan Tibb Universitetinin I Cərrahi xəstəlilkər kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü professor Nuru Bayramov
 • 14.15-14.30  “Orqan transplantasiyasında yeniliklər”, Türkiyyə İnönü Universiteti Qaraciyər transplantasiya institutun direktoru professor Sezayi Yılmaz
 • 14.30-14.45 “Robotik cərrahiyyənin perspektivləri” , Türkiyə Qazi Universiteti Genel Cərrahi Anabilim Dalı professoru Abdulkadir Bederli
 • 14.45-15.00 “Laporoskopik hepatobilliar cərrahiyyə”, Qazi Universitetinin professoru Mustafa Kerem
 • 15.00-15.15 “Hepatobilliar cərrahiyyədə 3D innovasiyalar”, Stavropol Dövlət Tibb Universitetinin Uşaq cərrahiyyə kafedrasının müdiri, professor Minayev Sergey Viktoroviç
 • 15.15-15.30 “Süni intellektin cərrahiyyədə və reanimasiyada perspektivləri”, Türkiyə Dr. Sadi Konuk Eğitim və Araştırma hastanesinin Anestezioloji və Yoğun Bakım klinikası Dr. Zafer Çukurova
 • 15.30-15.45 “Laporoskopik kolorektal cərrahiyyə”, Almaniya Munister Universitetin professoru Nevzat Doğan
 • 15.45-16.00 Fasilə
 • 16.00-16.15 “Laparoskopik bağırsaq əməliyyətləri zamanı innovasiyon texnologiyaların tətbiqi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin III Cərrahiyyə xəstəliklər kafedrasının müdiri professor Elçin Ağayev
 • 16.15-16.30 “COVİD-19 pandemiya şəraitində cərrahiyyənin xüsusiyyətləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Cərrahiyyə xəstəliklər  kafedrasının dosenti Pərviz Abbasov
 • 16.30-16.45 “Autoloji mezenximal müalicəsində ultipotent kök hüceyrə transplantasiyasının qaraciyər sirrozu və portal hipertenziyanın müalicəsində effektliyi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Cərrahiyyə xəstəliklərin kafedrasının dosenti Rasim Cəfərli
 • 16.45-17.00 “Qaraciyərin hidotik exinokok kistələrin perkutan müalicəsinin bəzi aspektləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin III Cərrahiyyə xəstəliklər kafedrasının dosenti Cümşüd Cümşüdov
 • 17.00-17.15 “Kompyuter texnologiyalarla tam idarə olunan karaniofasial cərrahiyyə” , Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağız və üz-çənə kafedrasının müdiri professor Çingiz Rəhimov
 • 17.15-17.30 “Qaraciyər köçürülməsindən sonra transplantantın dəfedilmə reaksiyalarının histopatoloji xüsusiyyətləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Patoloji anatomiya kafedrasının dosenti Müşfiq Orucov
 • 17.30-18.00 Sual-cavab və qiymətlindərmə