Fundamental elmlər

 • 10.00-10.20 “Eksperemental “Kəskin ağ ciyər zədələnməsi” modelində auro-hematik baryerin təşkilində iştirak edən strukturlarla qanın formalı elementlərinin qarşılıqlı əlaqələrində baş verən dəyişikliklərin elektron mikroskopik xarakteristikası”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri, professor Eldar Qasımov
 • 10.20-10.40 “Emosional gərgin vəziyyətlərdə beynin zaman-məkan EEQ münasibətlərin sistem tədqiqi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal fiziologiya kafedrasının müdiri, professor Arif Məmmədov
 • 10.40-11.00 “Orta əsrlərə aid kəllədə metopik tikiş, əsas əmgəyi sümüyü və vormi sümükləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiya və tibbi terminologiya kafedrasının  dosenti Anar Abdullayev
 • 11.00-11.15 “Qanadabənzər-əng yarığı və ona yaxın anatomik strukturların rentgenoloji müayinələrinin nəticələri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiya və tibbi terminologiya kafedrasının  assistenti Könül Quliyeva
 • 11.15-11.30 “Микроскопические особенности топографии малых желез преддверия влагалища женщин в постнатальном онтогенезе”, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiya və tibbi terminologiya kafedrasının  baş müəllimi Səbinə Şadlinskaya
 • 11.30-11.45 Müxtəlif yaşlı insanların üz kəlləsində asimmetriyanın öyrənməsinin nəticələri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiya və tibbi terminologiya kafedrasının  assistenti Səbinə Əliyeva
 • 11.45-12.00 Fasilə
 • 12.00-12.15 “Şəkərli diabet zamanı limfotrop korreksiyanın kardiovaskulyar ağırlaşmaların aradan qaldırılmasında rolu”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Patoloji fiziologiya kafedrasının assistenti Ülkər Ağamaliyeva
 • 12.15-12.30 “Şəkərli diabet zamanı limfotrop trombolitik terapiyanın tətbiqinin patogenetik əsasları”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Patoloji fiziologiya kafedrasının assistenti Həsən Şaxverdiyev
 • 12.30-12.45 “Qarın aortasının tək visseral şaxələrinin okklyuziyası və stenozu zamanı bu damarlarda gedən morfoloji dəyişiklər”, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiya və tibbi terminologiya kafedrasının assitenti  Ramilə Babayeva
 • 12.45-13.00 “Endogen toksikoz zamanı qan plazmasında ümumi billirubinin və kreatinin miqdarında baş verən dəyişikliklər”, Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiya və tibbi terminologiya kafedrasının dissertantı Hicran Xıdırova
 • 13.00-14.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə