Qastroesofaqal reflyuks – fənlər arası problem

  • 10.00-10.20 “Qastroezofaqal reflyuks xəstəliyi multidissiplinar problem kimi”, Milli İdman Tibbi Reabilitasiya Mərkəzi, tibb elmlər doktoru Mətanət Əfəndiyeva
  • 10.20-10.40 “B hepatitinə olan baxışlarda baş verən dəyişikliklər”, Azərbaycan Tibb Universitetin III Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri, professor Əlihüseyn Hidayatov
  • 10.40-11.00 “Uşaq Serebral İflici olan uşaqlarda qastroezofaqal reflyuks xəstəliyin aşakar edilməsi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya kafedrasının professoru Aytən Məmmədbəyli
  • 11.00-11.20 “Qastroezofaqal reflyuks xəstəliyin kardial maskası”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının dosenti Rəhimə Qabulova
  • 11.20-11.40 Fasilə
  • 11.40-12.00 “Qastroezofaqal reflyuks xəstəliyində  tənəffüs sisteminin simptomları”, Milli İdman Tibbi Reabilitasiya Mərkəzi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İradə Axundova
  • 12.00-12.20 “Qastroezofaqal reflyuks xəstəliyin diaqnostika və müalicəsində otorinolarinqoloji yanaşma”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Otorinolarinqologiya kafedrasının assistenti Sara Ağalar
  • 12.20-12.40 “Qastroezofaqal reflyuks xəstəliyi – XXI əsrin xəstəliyidir”, Azərbaycan Tibb Universitetinin III Daxili xəstəliklər kafedrasının dissertantı Gövhər İmanlı
  • 12.40-13.00 “Gastroezofaqal Reflyuks və bronxların zədələnməsi”, Azərbaycan Respublikası Milli Onkologiya Mərkəzinin Endoskopiya şöbəsinin müdiri Dr.Elman İbrahimov
  • 13.00-14.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə