Kardiovaskular xəstəliklərə innovativ yanaşma

 • 14.00-14.15 “Vazospastik stenokardiyanın diaqnostika və müalicəsinə müasir baxış” , Azərbaycan Tibb Universitetinin I Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri professor Vəsadət Əzizov
 • 14.15-14.30 “CPAP-terapiyası: Bir daşla iki quşun vurulması?” , Azərbaycan Tibb Universitetinin Kliniki farmakologiya kafedranın professoru Yusif Nağıyev
 • 14.30-14.45 “2020-ci ildə kardiovaskulyar xəstəliklərin farmakoterapiyasında olan yeniliklər“, Kardioloji Elmi-tədqiqat İnstitutunun direktoru professor  Gulnaz Dadaşeva
 • 14.45-15.15 “Sistem xəstəlikləri ilə assosiasiya olunmuş vaskulitlər”, Azərbaycan Tibb Universitetinin III Daxili xəstəliklər kafedrasının professoru Sahib Musayev
 • 15.15-15.30 “Kardiorenal sindromun müasir diaqnostikası və müalicəsi” , Azərbaycan Tibb Universitetinin III Daxili xəstəliklər kafedrasının professoru Murad Baxşiyev
 • 15.30-15.45 Fasilə
 • 15.45-16.00 “Qeyri-infeksion xəstəliklərin komorbid vəziyyətləri” , Rusiya Federasiyası Səhiyyə Nazirliyinin Profilaktik Tibb üzrə Milli Tibbi Tədqiqat Mərkəzinin Ürək-damar riskinin qiymətləndirilməsi laboratoriyasının müdiri professor Mehman Məmmədov
 • 16.00-16.15 “Aterosklerotik ürək xəstəliyinə genetik yanaşma”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I Daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti Elnur İsayev
 • 16.15-16.30 “Azərbaycanın Lənkaran rayonunda geofizik və seysmoloji amillərin ürək qan-damar sisteminə təsiri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I Daxili xəstəliklər kafedrasının dosenti Leyla Əfəndiyeva
 • 16.30-16.45 “Mürəkkəb kardiomiopatiyaların asan diqnostikası” , Azərbaycan Tibb Universitetinin I Daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti Yasmin Rüstəmova
 • 16.45-17.00 “Kardioonkologiyanın müasir aspektləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I Daxili xəstəliklər kafedrasının dosenti Törə Sadıqova
 • 17.00-18.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə