Maddədən dərmana gedən yol

 • 14.00-14.15 “Qreyfrut meyvələrindən alınan pektin əsasında dərman formalarının hazırlanması”,  Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrasının dosenti Kübra Əliyeva
 • 14.15-14.30 “Dərmanın həllolma problemləri: həlledici sistemlərin qarışığında həllolmanın proqnozlaşdırılması”, Təbriz Tibb elmləri Universitetinin Əczaçılıq analizi laboratoriyanın müdiri professor Dr. Ghasem Jouyban
 • 14.30-14.45 “Ukrayna Farmakoloji skrininq tədqiqatlarında alternativ üsulların istifadəsi”, Ukrayna Milli Əczaçılıq  Universitetinin Fiziologiya kafedrasının müdiri  professor Maloştan Lyudmila Mixaylovna
 • 14.45-15.00 “Peganum harmala toxumları yağının kimyəvi tərkibi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasının doktorantı Töhfə Nəsibova
 • 15.00-15.15 “Karboksifenilmaleimidlərin bioloji aktiv polimer əlavələr kimi  istifadə olunması yollarının tədqiqi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasının assistenti Şəhanə Qulieva
 • 15.15-15.30 “Kalinol plus” preparatının yüksək effektli maye xromatoqrafiya ilə analizi”, Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrasının assistenti Emiliya Balayeva
 • 15.30-15.45 Fasilə
 • 15.45-16.00 “Veronica crista-galli Stev” növünün iridoidlərinin tədqiqi”, Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrasının doktorantı Nigar Paşayeva
 • 16.00-16.15 “Gentiana septemfida bitkisinin ilkin fitokimyəvi tədqiqi”, Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya kafedrasının assistenti Nərmin Babayeva
 • 16.15-16.30 “Ağılli dərman” –  nailiyyətlər və perspektivlər”, Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrasının baş müəllimi Fuad Məmmədov
 • 16.30-16.45 “Fransanın Aix-Marselle Universiteti və Azərbaycan Tibb Universiteti arasında Beynəlxalq elmi əməkdaşlığın nəticələri”, Fransa Aix-Marsel Universiteti Farmakoloji və homeopatiya kafedrasının professoru Evelyne Ollivier
 • 16.45-17.00 “Medicago minima xammalının flavonoid tərkibinin tərkibi”,  Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrasının baş müəllimi Aytəkin Qəribli
 • 17.00-18.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə