Metabolik sindromunda aktual tendensiyalar: fiziopatologiya və geriartrik aspektləri

 • 14.00-14.20 “Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri və hamiləlik”, İ.M.Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Endokrinoloji klinikanın direktoru Rusiyanın Elmlər akademiyasının müxbir üzvü professor Fadeyev Valentin Viktoroviç
 •  14.15-14.40 “Şəkərli diabetin geriartrik fəsadları”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Daxili xəstəliklər kafedranın müdiri, professor Rafiq Məmmədhəsənov
 • 14.40-15.00 “Metabolik sindrom, şəkərli diabet və prediabet”, Azərbaycan Dövlət Təkmilləşdirmə İnstitunun professoru Mirzə-zadə Valeh
 • 15.00-15.15 “Yaşlılarda polimorbidlik və metabolik sindromu”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Daxili xəstəliklər kafedrasının professoru Tamfira Əliyeva
 • 15.15-15.30 “Metabolik sindromu olan geriatrik qrup xəstələrdə COVİD-19 klinik özəllikləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Daxili xəstəliklər kafedrasının dosenti Əli İbrahimov
 • 15.30-15.45 “Prediabet metabolik parametrləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Daxili xəstəliklər kafedrasının dosenti Vəfa Əliyeva
 • 15.45-16.00 Fasilə
 • 16.00-16.15 “2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində şəkər endirici terapiyanın adioponektin hormon səviyyəsinə təsiri”, Azərbaycan Dövlət Təkmilləşdirmə İnstitunun dosenti Ziba Əhmədova
 • 16.15-16.30 “Yumurtalıqların polikistozu zamanı insulinədavamlılığın korreksiyası”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Daxili xəstəliklər kafedrasının dosenti Səbinə Məşədiyeva
 • 16.30-16.45 “Hemodializ xəstələrində metabolik sindrom və iltihab biomarkerləri arasında əlaqə”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tereapevtik və pediatrik propedevtika kafedranın professoru Mehman Ağayev
 • 16.45-17.00 Prostat vəz hiperplaziyası olan xəstələrdə stabil stenokardiyanın rastgəlmə təzliyi, Azərbaycan Tibb Universitetinin Treapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının assistenti Cəfərova Zemfira
 • 17.00-17.15 “İnsulinə müqavimət  və dəmir mübadiləsi məsələləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedranın assistenti Könül İsmaylova
 • 17.15-18.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə