Müasir perinatologiya və reproduktiv təbabətin aktual problemləri

 • 14.00-14.15 “Postmenopauza dövründə qadın cinsiyyət orqanlarının törəmələrinin rastgəlmə tezliyi və kombinasiyası”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I mamalıq-ginekologiya kafedrasının dosenti Mina Qaraşova
 • 14.15-14.30 “Reproduktiv dövrdə hiperandrogeniya sindromu olan qadınlarda hormonal dəyişikliklərin xüsusiyyətləri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I mamalıq-ginekologiya kafedrasının dosenti Natəvan Axundova
 • 14.30-14.45 “Bakı şəhərində hamilə qadınların HBV, HCV infeksiyalarına yoluxma dinamikası və klinik-demoqrafik göstəriciləri”,  Azərbaycan Tibb Universitetinin II mamalıq-ginekologiya kafedrasının dosenti Ellada Sarıyeva
 • 14.45-15.00 “Значeниe опрeдeлeния уровня висфатина в сывороткe крови у бeрeмeнных с ожирeниeм”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II mamalıq-ginekologiya kafedrasının dosenti Fəxriyyə Tağıyeva
 • 15.00-15.15 “Antiendometrial antitellərin qadınlarda genital endometriozun formalaşmasına və gedişinə təsiri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II mamalıq-ginekologiya kafedrasının dissertantı Sevinc Sevdimalıyeva
 • 15.15-15.30 “Müxtəlif mənşəli sonsuzluğu olan qadınlarda endometriumun morfofunksional və elektron mikroskopik qiymətləndirilməsi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I mamalıq-ginekologiya kafedrasının assitenti Nigar Axundova
 • 15.30-15.45 Fasilə
 • 15.45-16.00 “Respirator distress sindromu olan vaxtından əvvəl yenidoğulmuşlarda ağciyər sufroktantının tətbiqinin effektivliyi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I mamalıq-ginekologiya kafedrasının  assitenti Sevinc Məmmədova
 • 16.00-16.15 “Anemiya zamanı fetoplasentar sistemin vəziyyəti”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II mamalıq-ginekologiya  kafedrasının assistenti Pərvanə Əliyeva
 • 16.15-16.30 “Endometrium patologiyalarının qiymətləndirilməsində ultrasəs müayinəsinin rolu”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II mamalıq-ginekologiya kafedrasının  baş laborantı Leyla Məmmədli
 • 16.30-16.45 “Endometriumun hiperplastik prosesləri olan qadınlarda qanda vitamin D və Fol turşusunun miqdarının qiymətləndirilməsi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II mamalıq-ginekologiya kafedrasının doktorantı Fəridə Abdiyeva
 • 16.45-17.00 “Uşaqlıq miomasının adyuvant terapiyasında uliprestal asetatın tətbiqi təcrübəsi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II mamalıq-ginekologiya kafedrasının baş laborantı Mələk Alcanova
 • 17.00– 18.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə