Perinatal dövrdən böyüklərə gədər uro-nefrologiyanın diaqnostik və müalicə strategiyası

 • 10.00-10.15 “COVİD-19 uşaqlarda böyrək xəstəliyi”, Azərbaycan Tibb Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, dosent Rauf Bəylərov
 • 10.15-10.30 “Nefroloji xəstəliklərdə perinatal və postnatal genetik diaqnostika”, EGE Universitetinin Tib fakültəsinin professoru Afiq Bərdəli
 • 10.30-10.45 “Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə pəhriz”, Ankara Başkent Universiteti Tibb fakültəsinin Nefrologiya kafedrasının müdiri, professor Siren Sezer
 • 10.45-11.00 “Hipospadiyanın cərrahi müalicəsindəki yeniliklər”, İstanbul Universiteti Tibb fakültəsinin Cərrahi kafedrasının professoru Orhan Ziylan
 • 11.00-11.15 “Endouroloji texnikalarda inkişaf və Azərbaycan urologiyası”, TürkiyəYüksək İxtisas Universitetinin Uroloji bölümün professoru Yaşar Özgök
 • 11.15-11.30 “Klinik ağırlaşmış sporadik renal angiomiolipoma xəstəliklərində nefronqoruyucu cərrahi taktikası”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya kafedrasının professoru Akif Bağırov
 • 11.30-11.15 Fasilə
 • 11.45-12.00 “Kişi sonsuzluğunun müalicəsində müasir cərrahiyyənin imkanları və rolu”, İ.M.Seçenov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Mamalıq, ginekologiya, perinatologiya və reprod  uktologiya kafedrasının professoru Sefer Həmidov
 • 12.00-12.15 “Transplantasiyada induksiyon müalicələr”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I Daxili xəstəliklər kafedrasının assistenti Elnur Fərəcov
 • 12.15-12.30 “Proteinuriyalı xəstəyə yanaşma”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının nefroloq-həkimi Dr. Orxan Quliyev
 • 12.30-12.45 “Arterial hipertenziyanın müalicəsində son klinik rəhbər tövsiyələri”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının nefroloq-həkimi Dr. Barat Yusubov
 • 12.45-13.00 “Urologiyada invaziv radiologiyanın rolu”, Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin invaziv radioloqu Dr. Ağakişi Yəhyayev
 • 13.00-14.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə