Piylənmə və bariatrik cərrahiyyə

 • 14:00-14:20 “Dünyada Bariatrik-Metabolik Cərrahiyyənin İnkişaf perspektivləri və son bir əsrdə keçdiyi yol”, Türkiyə TOSS prezidenti professor Mustafa Taşkın
 • 14:20-14:40 “SADI əməliyyatının son nəticələri”, İspaniyanın Klinik San Karlos hospitalın Həzm və sinə cərrahiyyəsi xidmətinin müdiri və Madrid Komplutens Universitetinin professoru Antonio Torres
 • 14:40-15:00“Uğursuz  Bypass əməliyyatı  üçün müalicə alqoritmi”, Beliçkanın Barialink Akademiyasının sədri professor Bruno Dillemans
 • 15:00-15:20 “Bariatrik CƏRRAHİYYƏ və COVİD-19 PANDEMİYASI: avantajları və dezavantajları ”, Türkiyə Gənc İFSO prezidenti, İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa Tibb Fakültəsinin professoru Halit Eren Taskın
 • 15:20-15:40 “Sleeve qastrektomiya sonrası Revizional cərrahiyyə”, Acibadem Bariartrik-Metabolik cərrahi bölümün professoru Ahmet Türkçapar
 • 15:40-16:00 Fasilə
 • 16:00-16:15 “Mədənin boylama rezeksiyası əməliyyət zamanı baş verə biləcək cərrahi agırlaşmaların profilaktikasında omentopeksiyanın rolu”, Azərbaycan Bariatrik–Metabolik Cərrahlar Assosiasiyasının sədri Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrası tibb üzrə fəlsəfə doktoru Tariel Ömərov
 • 16:15-16:30 Sleeve qastrektomiya necə aparılmalıdır?”, Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrası tibb üzrə fəlsəfə doktoru Anar Namazov
 • 16:30-16:45 “Laparoskopik Sleeve Gastrectomy (LSG) əməliyatından sonra qaraciyərin funksional vəziyyətində baş verən dəyişikliklər”, Azərbaycan Tibb Universitetinin II cərrahi xəstəliklər kafedrasının assitenti Eçin Abdinov
 • 16:45-17:00 “Piylənməsi olan pasiyentlərdə mədə şuntlama əməliyyatlarının karbohidrat mübadiləsinə təsiri nəticələri”, Daşkənt Tibb Akademiyasının Cərrahi xəstəliklər kafedrasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru Umid Ruziyev
 • 17:00-18:00 Sual-cavab və qiymətləndirmə