Şüa diaqnostikasının müasir aspektləri

 • 10.00-10.15 “Radioloqun gələcəyi varmı?”, Almaniya Köln Universitetinin Diaqnostika və intervension radiologiya və neyroradiologiya kafedrasının professoru Nuran Abdullayev
 • 10.15-10.30 “Osteoporoz: İlkin diaqnostikada yeni texnologiyaların rolu”, Qazaxstan Respublikası, Astana Tibb Universitetinin Radiologiya kafedrasının müdiri professor Rauşan Rahimova
 • 10.30-10.45 “Radiologiyada qane edilmiş axtarış sindromun fenomeni”, Azərbaycan Radiologiya Cəmiyyətinin prezidenti dosent Yunus Əfəndiyev
 • 10.45-11.15 “2020 ildə ürəyin KT və MRT-də nə kimi yeniliklər var?”, Rusiya Rentgenoloqlar və Radioloqlar Cəmiyyətinin prezidenti professor Sinitsin Valentin Evgeniyeviç
 • 11.15-11.30 “Neonatal torakal radiologiya: əsas məqamlar və sindromlar”, Azərbaycan Tibb Universitetinin Şua diaqnostikası və terapiyası kafedrasının müdiri, tibb üzrə elmlər doktoru Məlahət Sultanova
 • 11.30-11.45 Fasilə
 • 11.45-12.00 Böyrək patologiyalarında radioloji yanaşma”, Türkiyə On Dokuz Mayıs Universitetinin professoru Murat Danaçı
 • 12.00-12.15 “Kardiotorokal görüntülərdə inkişaflar”, Almaniya Celle general hospitalın radioloji şöbəsinin müdiri professor Kristian Fink
 • 12.15-12.30 “Neyroradiologiyada psevdofenomenlər və MRT müayinəsinin rolu”,  Milli Onkologiya Mərkəzinin radioloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Anar Kazımov
 • 12.30-12.45 “Çiyin qurşağı patologiyalarında radioloji müayinələrin özəllikləri”, Türkiyə Radiologiya Cəmiyyətinin prezidenti professor Tamer Kaya
 • 12.45-13.00 “Anadangəlmə ürək qüsurlarının diaqnostikasında KT angioqrafiyanın rolu”, Tusi adına Klinikanın radioloqu tibb üzrə fəlsəfə doktoru Leyla Musayeva
 • 13.00-14.00 Sual-cavab və qiymətləndirmə